Privacyverklaring

Privacyverklaring van BiBeauBalance
 • Wie zijn wij? 
  BiBeauBalance is een professionele praktijk waar u terecht kunt voor diverse soorten massages.
  
 • Contact gegevens
  Adres: Emmakade 59
  website: www.bibeaubalance.nl
  e-mail: bianca@bibeaubalance.nl
  Telefoonnummer: 06 28 24 74 87
 • Overzicht gegevens
  BiBeauBalance vraagt bij het maken van een afspraak naar uw telefoonnummer en e-mailadres. Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een intakegesprek gehouden, waarbij naar uw persoonsgegevens wordt gevraagd. Dit is een voorwaarde om de massage/behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen.
  Een overzicht van de gegevens die wij aan u vragen:
  Voornaam en achternaam
  Adresgegevens
  Geboortedatum
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  Polisnummer
  Bsnr
  Beroep en werkomstandigheden
  Sport/hobby’s
  Bijzonderheden gezondheid
 • Doelen persoonsgegevens
  -Om de massage/behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een massage/behandeling te kunnen geven.
  -Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan.
  -Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak.
  -Voor het afhandelen van de betaling.
  -Voor het verzenden van de nieuwsbrief.
 • Toestemming
  De persoonsgegevens worden zonder jouw schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.
 • Bewaartermijn
  De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het intakegesprek en de rapportage van de behandelingen worden op papier in een afgesloten kast en afgesloten praktijkruimte bewaard. BiBeauBalance houdt deze gegevens nog 15 jaar na de laatste afspraak in archief, waarna ze worden vernietigd. Tevens wordt van elke klant het e-mail adres opgeslagen in een database bestand van de website, zodat we in geval van calamiteiten over het klantenbestand kunnen beschikken en contact met u kunnen opnemen. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van BiBeauBalance en de beheerder van de website. 
  
  Heeft u zich alleen ingeschreven voor de nieuwsbrief? Deze gegevens blijven bewaard zolang u ingeschreven staat, zodra u zich uitschrijft worden binnen een maand uw gegevens verwijderd.
 • Inzage
  U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met BiBeauBalance.
 • Intrekking gegevens
  U heeft het recht op overdracht van uw gegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met BiBeauBalance.
 • Klachten
  BiBeauBalance gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht u echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact met ons op.
  Als u klachten heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).
 • Google analytics
  U kunt onze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of ons informatie te verschaffen. Deze website houdt alleen door middel van google analytics het aantal bezoekers bij en via welke weg deze bezoekers op de website terecht komen.
 • Verwerkingsovereenkomst
  BiBeauBalance heeft een verwerkersovereenkomst met Salonized. Deze provider draagt zorg voor de beveiliging van onze website, klantgegevens, factuurgegevens en nieuwsbrieven.
  Na het intakegesprek en/of bij het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt uw naam en e-mailadres opgeslagen in een database bestand van de website. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van BiBeauBalance en de beheerder van de website.